Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Ανακοινώσεις και δελτία τύπου (σελίδα 4)
Ιστορικό εταιρίας Ιστορικό εταιρίας Διοικητική δομή Διοικητική δομή Γενικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Υπηρεσιακά τηλέφωνα Υπηρεσιακά τηλέφωνα Εμπορική εκμετάλλευση Εμπορική εκμετάλλευση Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Σωματείο ιδιοκτητών Σωματείο ιδιοκτητών Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Σύστημα τηλεματικής Σύστημα τηλεματικής Γραμμές και δρομολόγια Γραμμές και δρομολόγια Απωλεσθέντα αντικείμενα Απωλεσθέντα αντικείμενα Κανονισμοί και όροι χρήσης Κανονισμοί και όροι χρήσης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Σπουδαστικό πάσο Σπουδαστικό πάσο Μαθητικό δελτίο Μαθητικό δελτίο Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Πληροφορίες Πληροφορίες Αναπηρικά οχήματα Αναπηρικά οχήματα Ειδικό σχολείο Ειδικό σχολείο Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Για το νησί της Θάσου Για το νησί της Θάσου Νησιά Βορείου Αιγαίου Νησιά Βορείου Αιγαίου Φόρμα επικοινωνίας Φόρμα επικοινωνίας Παράπονα Παράπονα Χρήσιμα τηλέφωνα Χρήσιμα τηλέφωνα Σημεία πώλησης εισητηρίων Σημεία πώλησης εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα Αποποίηση ευθυνών Αποποίηση ευθυνών Προσβασιμότητα Προσβασιμότητα Πολυμέσα Πολυμέσα Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος στη διαχείριση Είσοδος στη διαχείριση
01/02/2018 - Τοποθέτηση Αυτόματου πωλητή εισητηρίων και Έξυπνης Στάσης στην θέση Λιμανάκι      Ανακοινώνουμε στο αξιότιμο Επιβατικό μας Κοινό ότι έχει εγκατασταθεί από τις αρχές του Φεβρουαρίου 2018 και σύντομα θα βρίσκεται σε λειτουργία για τις ανάγκες των πολιτών, Αυτόματος Πωλητής Εισητηρίων και σύστημα Έξυπνης Στάσης στην θέση Λιμανάκι (Μυροβολος Άνοιξις).     Ο Αυτόματος Πωλητής, θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και θα εκδίδει εισητήρια χρώματος μπλέ (1,20ε), πράσινα (0,60ε) και κόκκινα (0,80ε). Θα δέχεται κέρματα και χαρτονομίσματα και θα επιστρέφει ρέστα σε κέρματα. Παρακαλώ, για κάθε απορία όσον αφορά την λειτουργία του καθώς και για παρατηρήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στο Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. στα τηλέφωνα επικοινωνίας 2510222130, 2510222218, 2510228557, 2510222912, 6947639781. Για τις γραπτές σας παρατηρήσεις, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας κάνοντας κλίκ |ΕΔΩ|. ΕΚ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.  
18/06/2018 - Πρόσκληση των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο   καλεί  τους μετόχους  της  ανωνύμου  εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις Έντεκα (11)  Ιουλίου 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1. Ορισμός ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2016 2. Ορισμός ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2017 3. Έγκριση μεταφοράς του ποσού 62.079,20€ της εισφοράς 3% στον λογαριασμό εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. 5 της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν 2963/01. 4. Α-Έγκριση πίνακα προϋπολογισμού έτους  2018 και Β-Έγκριση προϋπολογισμού επενδύσεων   από τα διαθέσιμα αποθεματικά εισφοράς 1% σύμφωνα με την περ. Β του άρθρου 3 της Β1188/36/17.1.2003 Απόφ,Υπ. Μεταφορών Ύψους 565.000,00ευρώ  ήτοι α) 300.000,00 Ευρώ για την αξιοποίηση του οικοπέδου στο περιγιάλι Καβάλας για μελέτες μηχανικών , έκδοση οικοδομικής άδειας, διαμόρφωση και περίφραξη χώρου, κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, συνεργείων, σταθμού εφοδιασμού καυσίμων και συντήρησης όλων των Αστικών Λεωφορείων, β] 120.000,00 Ευρώ για αγορά 4 Αστικών λεωφορείων γ] 130.000,00 Ευρώ για αγορά οικοπέδου στο Περιγιάλι Καβάλας δ) 15.000.00 ευρώ για  την αγορά Η/Υ προγραμμάτων Η/Υ , συσκευών  λοιπού εξοπλισμού ,θερμομόνωση γραφείων  και μελετών. 5. Έγκριση αύξησης της δύναμης των λεωφορείων της εταιρείας από  40 σε 44. 6. Έγκριση πληρωμών από την εταιρία για λογαριασμό των λεωφορείων μέχρι του ποσού των 20.000,00€ τριμηνιαίως για Μισθοδοσία οδηγών, IKA, ΦΜΥ, ΟΑΕΕ, ΦΠΑ, Λειτουργικές δαπάνες. Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε ( 5 ) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης. Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 11/07/2018 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 25/07/2018 χωρίς νέα δημοσίευση. Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 25/07/2018. Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ.  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
προηγ προηγ επόμ επόμ προηγ προηγ επόμ επόμ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008