Εταιρικό Προφίλ
Νέα
Για το Επιβατικό Κοινό
Κόμιστρα και Ειδικές Κάρτες
Α.Μ.Ε.Α.
Αστικός Τουρισμός
Επικοινωνία
Copyright © 2017 Kotsoskorg - Κατασκευή και ανάπτυξη ιστοχώρου από το Αστικό Κτελ Καβάλας Α.Ε. - Απαγορεύεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή μερών ή ολόκληρου του ιστοχώρου άνευ έγγραφης άδειας.
Ανακοινώσεις και δελτία τύπου (σελίδα 5)
Ιστορικό εταιρίας Ιστορικό εταιρίας Διοικητική δομή Διοικητική δομή Γενικά στοιχεία Γενικά στοιχεία Υπηρεσιακά τηλέφωνα Υπηρεσιακά τηλέφωνα Εμπορική εκμετάλλευση Εμπορική εκμετάλλευση Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Ανακοινώσεις και δελτία τύπου Σωματείο ιδιοκτητών Σωματείο ιδιοκτητών Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Ομάδα αιμοδοτών Αστικού Κτελ Σύστημα τηλεματικής Σύστημα τηλεματικής Γραμμές και δρομολόγια Γραμμές και δρομολόγια Απωλεσθέντα αντικείμενα Απωλεσθέντα αντικείμενα Κανονισμοί και όροι χρήσης Κανονισμοί και όροι χρήσης Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Σπουδαστικό πάσο Σπουδαστικό πάσο Μαθητικό δελτίο Μαθητικό δελτίο Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Κάρτες Α.Μ.Ε.Α. - Πρόνοιας Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Μηνιαία κάρτα απεριορίστων διαδρομών Πληροφορίες Πληροφορίες Αναπηρικά οχήματα Αναπηρικά οχήματα Ειδικό σχολείο Ειδικό σχολείο Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Σταθμός υπεραστικών λεωφορείων Για το νησί της Θάσου Για το νησί της Θάσου Νησιά Βορείου Αιγαίου Νησιά Βορείου Αιγαίου Φόρμα επικοινωνίας Φόρμα επικοινωνίας Παράπονα Παράπονα Χρήσιμα τηλέφωνα Χρήσιμα τηλέφωνα Σημεία πώλησης εισητηρίων Σημεία πώλησης εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Αυτόματοι πωλητές εισητηρίων Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Προσαυξημένα εισητήρια οδηγού Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα Προσωπικά δεδομένα Προσωπικά δεδομένα Αποποίηση ευθυνών Αποποίηση ευθυνών Προσβασιμότητα Προσβασιμότητα Πολυμέσα Πολυμέσα Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος αλληλογραφίας μελών Είσοδος στη διαχείριση Είσοδος στη διαχείριση
03/08/2018 - Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση     Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ στις 27/08/2018  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 9.00 πμ στη Καβάλα, στα γραφεία της εταιρείας Ύδρας 11 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: ΘΕΜΑΤΑ: 1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 14ης εταιρικής χρήσης 1/1/2016-31/12/2016 [ Ισολογισμού .Αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών και προσάρτημα]  μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. κα των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016. 3. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης 1/1/2017-31/12/2017 [Ισολογισμού, αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών και προσάρτημα]  μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών. 4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. κα των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017. 5. Ορισμός ελεγκτικής εταιρίας για τη χρήση 2018       Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στη παραπάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία καθώς και τα έγγραφα της αντιπροσώπευσης.     Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία στις 27/08/2018 η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης ήτοι στις 10/09/2018 χωρίς νέα δημοσίευση. Η πρόσκληση αυτή ισχύει και για την επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 10/09/2018. Ο χρόνος για διαπίστωση της απαρτίας ορίζεται από 9.00 π.μ. μέχρι 10.00 π.μ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΛΕΠΙΑΔΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
προηγ προηγ επόμ επόμ προηγ προηγ επόμ επόμ
ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 39001:2012 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008